Instynkt naśladowczy

Jeśli chodzi o zdolność delfinów do mówienia, to początkowo uważano, że odgrywa tu rolę wyłącznie naturalny instynkt naśladowczy. Dr John Lilly doszukuje się tu czegoś więcej. Wierzy on, że inteligencja delfinów jest bardziej rozwinięta niż u innych zwierząt i przewiduje możliwość prowadzenia z nimi nawet dwustronnych rozmów. W tym też kierunku idą dalsze eksperymenty tego uczonego. Pozostaje zatem tylko poczekać, czy wysiłki przyniosą pozytywne rezultaty. Pewnego dnia człowiek prawdopodobnie napotka znowu tak niewiarogodnie przyjazne delfiny jak ten z Zatoki Neapolitań- skiej czy też Opo z Nowej Zelandii. Kiedy indziej znów psy — poligloty, takie jak owczarek Corinna, będą ponownie wzbudzać podziw swych właścicieli zdolnościami językowymi. Oswojone lwy i tygrysy będą nadal wprawiać w zdumienie rzesze widzów swymi sztukami. Zachowanie się małp dostarczyło w naszych już czasach dowodów, że instynkt naśladowania i możliwości uczenia się tych zwierząt są większe niż przypuszczano. Poczynając od mówiącego psa Dona aż do dających najrozmaitsze dowody inteligencji — słoni, lwów, tygrysów, a nawet pokojowo usposobionych delfinów, byliśmy świadkami tak wielu rewelacyjnych zjawisk, dotyczących zachowania się zwierząt, że wszelkie dalsze niespodzianki wydają się możliwe.

Porozumiewanie się z delfinami

Znając już wymienione powyżej fakty uzupełnione własnymi obserwacjami, dotyczącymi porozumiewania się z delfinami przez wymianę gwizdów, przeprowadzonymi w Marineland, dr Lilly kontynuował analogiczne badania w Instytucie Językoznawstwa na wyspie Saint Thomas. Tutaj udało się Lilly’emu wyćwiczyć dwa delfiny w powtarzaniu słów wypowiadanych przez niego lub przez jego żonę. Delfiny, podobnie jak pojętne gwarki lub papużki faliste, powtarzały również pewne dosadne wyrażenia, jakie wymykały się przy szkoleniu ich nauczycielowi. Śmiech naśladowały jeszcze lepiej niż wybitnie w tym kierunku uzdolnione papugi afrykańskie, szaro upierzone żako.
Uczonemu udało się też tak wytresować swe pojętne delfiny, że podobnie jak mądre psy przynosiły na określony rozkaz pływające w wodzie przedmioty, bądź też, jak to czynią w cyrku uchat- ki kalifornijskie, grały z nim w piłkę. Naturalnie przy wszystkich tych sztukach chodziło o tresurę, przy której wykorzystywano naturalną chęć do zabaw, znaną u delfinów już od tysięcy lat. Zasady tresury jak wiadomo, przewidują w swoim założeniu możliwość zapamiętywania przez zwierzęta pewnych faktów, a więc wykorzystania ich zdolności pamięciowych.

Indywidualne zdolności

Podobnie jak wśród ptaków naśladujących głosy ludzkie są bardziej i mniej uzdolnieni uczniowie, tak i wśród delfinów występują różne zdolności indywidualne. Dzięki wynikom eksperymentów, które były już uprzednio znane, dr Lilly wiedział przystępując do swych badań, że delfiny, podobnie jak i inne gatunki waleni oraz liczne ryby, słyszą nie tylko za pomocą uszu, ale także za pośrednictwem skóry, która spełnia rolę czułego aparatu odbiorczego dla fal głosowych. Ta wrażliwość powierzchni ciała umożliwia delfinom zlokalizowanie na zasadzie echa miejsca odbijania się wydawanych przez nie drgań głosowych, leżących już w strefie ultradźwięków, gdyż o częstotliwości od 80 do 200 tys. herców (a zatem zbliżonych do pisków wydawanych przez niektóre nietoperze). Za pomocą tej echosondy walenie potrafią ustalić, czy naprzeciwko nich znajdują się gromady ryb, czy też np. tylko kamienie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z delfinami dr Lilly wiedział też, że górna część ich ciała spełnia rolę narządu dotyku i że chętnie pozwalają się głaskać swym opiekunom.

Zdumiewające zdolności przystosowawcze

Dr Lilly, podobnie jak i inni badacze morza przeprowadzał swoje doświadczenia w środowisku, w którym żyją i przebywają delfiny, to jest w morzu. Poczynił on tam godne uwagi obserwacje. W odpowiedzi na gwizd jeden z delfinów wydawał głos o coraz wyższym tonie, który wreszcie przestawał być słyszalny. Także w tym przypadku możemy łatwo znaleźć analogie w świe- cie ptaków. Na przykład śpiew mniszki czarnogłowej tylko częściowo daje się słyszeć, gdyż niektóre z wydawanych przez nią tonów wchodzą już w zakres ultradźwięków. Człowiek słyszy tylko te wysokie tony, których częstotliwość nie przekracza 18 tys. herców. U ludzi starszych wiekiem zakres słyszalności stopniowo się zmniejsza. W wieku 50 lat słyszy się dobrze tony o częstotliwości nie przekraczającej 10—12 tys. herców. U ludzi 60-letnich zakres słyszalności nie przekracza na ogół 8 tys. herców. Obecność człowieka nie wywiera wpływu na zmianę wysokości tonów w śpiewie ptaków. U delfinów natomiast zaobserwowano zaskakujące zjawisko. Gdy delfiny orientują się, że wydawane przez nie ultradźwięki stają się dla człowieka niesłyszalne, świa domie obniżają tonację. Fakt ten wydaje się tak nieprawdopodobny, że wymaga jeszcze dalszych, szczegółowych badań. Świadczyłby on o wysokiej inteligencji tych morskich zwierząt. Wielu znanych zoologów uważa delfiny za istoty stojące na wysokim szczeblu rozwoju psychicznego. Przemawia za tym nie tylko znaczny ciężar ich mózgu, ale również duża liczba zwojów kory mózgowej.

Delfiny uczą się mówić

W Instytucie Językoznawstwa na wyspie Saint Thomas prowadzone są również od wielu lat obserwacje nad delfinami. Instytut ten położony jest na wschód od Puerto Rico na niewielkiej wysepce archipelagu Wysp Dziewiczych, stanowiącej własność USA. Na wyspie tej znany neurofizjolog, językoznawca i biolog — John C. Lilly przeprowadzał w ciągu ostatniego dziesięciolecia sensacyjne badania nad inteligencją i zdolnością do mówienia delfinów. Wyniki tych badań są jak najbardziej godne uwagi. Uczony posługiwał się nadzwyczaj czułym mikrofonem podwodnym oraz nagraniami na taśmie magnetofonowej. Transmitował on do wody słowa, a nawet całe zdania, i udało mu się ustalić, że niektóre spośród jego pojętnych przyjaciół — delfinów —■ naśladują je wiernie w wysokich tonacjach, podobnie jak to czynią papużki faliste. Dr Lilly twierdził w swych doniesieniach, że udało mu się „prowadzić rozmowy” z najinteligentniejszymi delfinami. Początkowo wykonywał on swe doświadczenia w oceanarium na Florydzie i ograniczał się do wymiany sygnałów-gwizdów z przebywającymi tam delfinami. Podobne rezultaty osiąga wielu hodowców ptaków, jeśli tylko mają dostateczną cierpliwość, zaś ptaki ich odznaczają się dostatecznymi zdolnościami do naśladowania. Szczególnie uzdolnione gwarki oraz drozdy, a nawet gile zapamiętują szybciej lub wolniej wysokość tonów i modulację gwizdów i powtarzają je, co prawda dopiero po wielu godzinach nauki. Na zdolności ptaków do zapamiętywania polega uczenie gili wygwizdywania całych melodii.

Tresowany delfin

Gdy Frohn, doskonały pływak i nurek, trzymał delfinowi pod wodą obręcz, Flippy przepływał przez nią. Na wezwanie wyskakiwał z wody i chwytał pyskiem za linę, wprawiając w ruch dzwonek, lub też dawał sygnały za pomocą starego klaksonu samochodowego z gruszką gumową. Ten pojętny delfin rozumiał rozmaite słowa w języku angielskim. Na odpowiednie wezwanie wyskakiwał z wdziękiem do góry lub też równie chętnie prześlizgiwał się przez dużą gumową obręcz albo przez drewnianą ramę oklejoną papierem, zawieszone na wysokości około 1,5 m nad zwierciadłem wody. Najbardziej godna uwagi sztuka Flippy’ego polegała na tym, że pozwalał swemu opiekunowi, aby założył mu uprząż, za pomocą której ciągnął płaską łódź z siedzącym w niej człowiekiem wzdłuż basenu oddzielonego murkiem od morza.
Ponieważ zarówno w basenie czworokątnym, jak i w okrągłym znajdowało się stale ponad 10 tys. ryb najrozmaitszych gatunków, delfiny miały zapewniony obfity pokarm. Niemniej jednak na znany sobie dźwięk dzwonka podpływały do opiekuna, aby otrzymać z jego ręki szczególnie przez nie ulubione przysmaki.

Treser lwów morskich uczy delfiny

Wkrótce po II wojnie światowej rozpoczęto w oceanarium na wybrzeżu Florydy próby tresowania delfinów. Przypuszczano, że według wszelkich przewidywań pogromca, który ma już pewne doświadczenia w tresurze uchatek kalifornijskich (lwów morskich), potrafi sobie dać radę również i z delfinami. W tym celu zaangażowano doświadczonego tresera zwierząt — Adolfa Frohna. Frohn rozpoczął oswajanie delfinów w dużym, czworokątnym basenie, o długości około 100 m. Wkrótce jednak stwierdził, że w mniejszym, okrągłym akwarium o obwodzie około 75 m udaie mu się łatwiej i trwalej nawiązać kontakt ze zwierzętami. Niedługo potem treser skonstatował, że delfin Flippy jest szczególnie pojętny. Adolf Frohn postępował z delfinami podobnie jak każdy treser koni czy wielbłądów, który ćwiczy je na okrągłym mane- żu. Na jego propozycję wybudowano specjalny maneż dla delfinów. Było to akwarium o średnicy 8 m i tylko 2 m głębokości wody. Tu najpierw odbywało się szkolenie i dopiero później treser mógł przenieść swego pojętnego ucznia do dużego, okrągłego akwarium. Od tej pory popisy Flippy’ego, a później i pozostałych delfinów, bawiły codziennie wiele tysięcy widzów.

Delfiny jako ratownicy

Dzienniki japońskie, które podchwyciły opisane powyżej relacje o Opo, uzupełniały je własnymi doniesieniami z japońskich wód przybrzeżnych. W rozmaitych osadach rybackich wyspy Hondo oraz leżącej na południu wyspy Kiusiu delfiny również towarzyszyły zabawom dzieci. Dzienniki donosiły, że w wieku tzw. oceanariach, które powstały w tym czasie w licznych miastach na wzór stacji badawczej Marineland na Florydzie, można było poczynić jeszcze bardziej zdumiewające obserwacje. Japońskie gazety wspominały również o pewnym zdarzeniu zabawnym dla Japończyków, ale bardzo niemiłym dla głównych jego bohaterów. Miało ono miejsce podczas drugiej wojny światowej. Amerykańscy lotnicy zostali zestrzeleni nad morzem przez Japończyków i usiłowali się ratować na łodziach gumowych. Japończycy ze względu na dużą odległość nie mogli ich dosięgnąć ogniem karabinów. Obserwowali tylko rozpaczliwe wysiłki lotników, którzy starali się odpędzić „usłużnego” delfina popychającego łódź w kierunku obsadzonej przez nieprzyjaciół wyspy.
Delfin oczywiście nie pojmował, jak dalece jego wysiłki są niepożądane. Na pewno „uważał” on zachowanie się amerykańskich lotników za rażącą niewdzięczność. Już to samo, że „chciał okazać pomoc” i otrzymywał w zamian uderzenia wiosłem, mogło zapewne rozgoryczyć nawet najbardziej wyrozumiałego delfina.

Opo

Północno-zachodnie wybrzeże nowozelandziej Wyspy Północnej było celem licznych wycieczek mieszkańców tego kraju w czasie, gdy u brzegu pojawiał się tam nadzwyczaj obłaskawiony delfin, nazwany Opo. Goście ci przybywali głównie z położonego na południowym wschodzie największego miasta Nowej Zelandii — Auckland, a nawet ze stolicy kraju — Wellingtonu, znajdującego się daleko na południowym krańcu wyspy. W ciągu 12 miesięcy można było codziennie oglądać tego delfina w zatoce Hokianga. W czasie każdego weekendu całe karawany samochodów przejeżdżały wzdłuż wybrzeża. Tysiące Nowozelandczyków oraz turystów z Australii chciało obejrzeć zjawisko wydające się prawie niewia- rogodnym. Byli oni naocznymi świadkami jednego z doniosłych wydarzeń w historii świata zwierząt i uważali pojawianie się delfina wśród kąpiących się na brzegu Judzi za zjawisko nadprzyrodzone. Liczni, zachwyceni widzowie chcieli Opo koniecznie choć przez chwilę pogłaskać. Delfinowi podobał się widocznie podziw ludzki, gdyż chętnie każdemu pozwalał się dotknąć. Również dla Opo zostałeś wydane zarządzenie ochronne. Dokładnie jednak w dniu jego ogłoszenia delfin niestety skończył tragicznie, utkwił bowiem między wysoko położonymi rafami stracił życie podczas odpływu.

Towarzysze zabaw dziecięcych

W przybrzeżnych wodach Nowej Zelandii dzieci rybaków są w dobrej komitywie ze spragnionymi przyjaźni i chętnymi do zabaw delfinami. W płytkich zatokach dzieci chętnie pływają razem z tymi wzbudzającymi zaufanie ssakami morskimi. Wiedzą one, że w pobliżu delfinów nie grożą im rekiny, delfiny bowiem nie znoszą tych drapieżników w swym otoczeniu i niezwłocznie atakują gromadnie każdego rekina, z wyjątkiem tych największych, które zresztą nigdy nie przebywają w płytkiej wodzie przybrzeżnej. O zabawach chłopców i dziewcząt z delfinem w zatoce Hokian- ga donosiły obszernie pisma codzienne, wydawane w Auckland, Christchurch i Wellington w lecie 1955 (w okresie od stycznia do marca). Reporterzy nowozelandzkich dzienników relacjonowali o pełnym wzajemnego zaufania stosunku łączącym trzynastoletnią córkę pewnego Nowozelandczyka nazwiskiem Baker z jej oswojonym delfinem. Przypominali również, że opisywane przez nich wydarzenia były bardzo podobne do opowieści Pliniusza o chłopcu z zatoki Puteoli. Dziewczynka imieniem Jill i inne dzieci nie tylko grały w piłkę wodną z oswojonymi delfinami, ale także pozwalały im unosić się ponad falami. Jill, dobra pływaczka, wypływała na delfinie daleko na morze, skąd zawsze w najlepszym stanie zdrowia była dostarczana z powrotem na brzeg.